images

Zaproszenia ślubne – parę reguł

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych ma długą historię, którą trzeba liczyć aż od Wieków Średnich. Bezdyskusyjny jest fakt, że większość mieszkańców ówczesnego świata cierpiała na analfabetyzm, stąd też pisemne zaproszenia ślubne były domeną klas panujących.
Resztę ludzi zwykle informowano ustnie poprzez gońców i heroldów. W zwyczajach wiejskich przyszła mężatka zapraszała na zaślubiny i wesele bezpośrednio. Wieloletni monopol szlachty w spisywaniu zaproszeń ślubnych sprawił, że do dziś istnieją pewne rygorystyczne normy ich tworzenia.

Twoja-Galeria.eu z Warszawy

Powszechnie wiadome jest, że język francuski przez trzy wieki (w zasadzie od Ludwika XIV) był językiem elit. Arystokracja na całym globie posługiwała się nim biegle, tak jak w Starożytności łaciną. Francuski wpasował się do wielu dziedzin życia, w tym do kontaktów dyplomatycznych i sztuki pisania listów. Nie zaskakuje więc fakt, że do teraz na zaproszeniu ślubnym pisze się na końcu skrót: R. S.

Jeżeli zainteresowały Cię wiadomości w naszym wpisie, to doczytaj tutaj (https://www.laoliva.pl/oliwa-arbequina) nowe wątki na następnej witrynie, która jest pod podanym linkiem.

V. P.. Najczęściej ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót oznacza i po co się go tam zostawia. Wszystkim dociekliwym wyjaśniam: oznacza on francuskie zdanie „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Po nim trzeba umieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba użyje, by potwierdzić albo odrzucić zaproszenie.

Oprócz uwzględniania francuskiego skrótowca, wypada zaproszenia na ślub (dobry fotograf ślubny) formułować w trzeciej osobie (czyli np. „Oświadcza się, iż„). Powszechnie jednak lekceważy się tę regułę, stosując mniej sztywne formy pierwszoosobowe („Serdecznie zapraszamy” itp.). Do ogólnie przyjętych reguł wliczamy również stosowne wyprzedzenie – zaproszenia na ślub trzeba dostarczyć na 60-90 dni przed jego terminem. Wypada pamiętać oczywiście o poprawnej gramatyce, ortografii i zwięzłości informacji. Dobrze napisana karta z formułką zaproszenia musi być nie za długa i rzeczowa. W materii estetyki od lat istnieje moda, by stworzenie jej powierzać studiom artystycznym. Dzięki temu każde zaproszenie na ślub stanie się niepodrabianym dziełem sztuki.